Blog

Werken in besloten ruimten

Door: De Veilige bouwplaats
Leestijd: 2 minuten
Werken met gevaarlijke stoffen
Werken in besloten ruimten niet geheel zonder gevaar. Wat zijn de do's en don'ts.

Werken in besloten ruimten is niet geheel zonder gevaar. Besloten ruimten zoals kelders, installatie ruimten, kruipruimten onder vloeren zijn afgesloten van de omgeving. Vaak staan in deze ruimten de  ketels en opslagreservoirs met de nodige rioolstelsels en pijpleidingen die ook onderhoud nodig hebben. Vaak zijn deze ruimten klein en met beperkte bewegingsruimte, geen of weinig daglicht en slechte verlichting en weinig ventilatie. De kans op zuurstoftekort, mogelijke aanwezigheid gevaarlijke stoffen, beperkte toegankelijkheid en weinig vluchtmogelijkheden maakt werken in besloten ruimten niet zonder gevaar.

Veel besloten ruimten moeten regelmatig worden betreden, bijvoorbeeld voor inspecties, reparaties, of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden (onder andere lassen, snijden). Om veilig te kunnen werken in besloten ruimten moeten werknemers de gevaren kennen. In de voorbereiding van het werk dienen alle mogelijke gevaren te worden beoordeeld en moeten maatregelen worden getroffen om deze gevaren weg te nemen of te verminderen. Hiervoor is een V&G plan opgesteld.

In een V&G-plan staan afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bijvoorbeeld welke partij in welke fase verantwoordelijk is voor de veiligheid . Ook moet het V&G-plan een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) hebben van het werk en is ook in de bedrijfshulpverlening (Bhv) vastgelegd.

Besloten ruimten betreden

In besloten ruimten mogen werknemers alleen aan het werk gaan als de ruimte voldoet aan de gestelde eisen voor de luchtkwaliteit. Er moeten bijvoorbeeld goede ventilatie en luchtfilters aanwezig zijn om te voorkomen dat er schadelijke stoffen in de lucht terechtkomen die de gezondheid van de werknemers kunnen schaden. Ook moet het toegestane maximum aan luchtverontreiniging niet overschreden worden. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende verlichting aanwezig is in de ruimte om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Er moeten ook veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat werknemers geen gevaar lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Gevaren 

In besloten ruimten kan een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn of door werkzaamheden ontstaan. De gevaren die daarbij optreden zijn verstikking, bedwelming, vergiftiging en brand- en explosiegevaar. Mede hierdoor moeten er maatregelen getroffen worden. Werknemers moeten de PBM gebruiken en permanent geobserveerd worden door iemand die buiten de besloten ruimte staat. Zodat er bij gevaar direct hulp kan worden geboden.

Toets gratis jouw veiligheidskennis!

Toets op een leuke en GRATIS manier je veiligheidskennis met het spelen van de
GPI-game en win een foodtruck voor jouw bouwplaats.

Het beste van deveiligebouwplaats.nl direct in je mail? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Dit artikel delen

De Veilige bouwplaats
De Veilige bouwplaats

Auteur

De Veilige bouwplaats
De Veilige bouwplaats

Blog schrijven

Wil je gebruik maken van ons blognetwerk om te gaan gastbloggen over veiligheid op de bouwplaats? Vul dan het onderstaande formulier in.

Dit artikel delen

Volg ons

Volg ons op de meest populaire social media kanalen en ontvang regelmatige nieuwe updates van ons!

Uitgelichte blog

Algemene veiligheid

Allround bouwvakker

De allround bouwvakker. Wat zijn de vaardigheden van de bouwvakker? Vaardigheden genoeg, maar zijn deze wel up to date met alle nieuwe ontwikkelingen in de bouw?

Lees meer »

Gerelateerde berichten

Algemene veiligheid

Allround bouwvakker

De allround bouwvakker. Wat zijn de vaardigheden van de bouwvakker? Vaardigheden genoeg, maar zijn deze wel up to date met alle nieuwe ontwikkelingen in de bouw?

Lees meer »
Noodsituaties
Algemene veiligheid

Samenwerken in de bouw

Samenwerken in de bouw, gaat niet vanzelf! Organiseren en samen de kennis bundelen met alle deelnemende partijen.

Lees meer »

De Veilige Bouwplaats nieuwsbrief komt eraan

Schrijf je alvast in.