Werken in besloten ruimten

Door:
De redactie
Gepubliceerd op:
26 januari 2023
Leestijd:
2 minuten

Werken in besloten ruimten is niet geheel zonder gevaar. Besloten ruimten zoals kelders, installatie ruimten, kruipruimten onder vloeren zijn afgesloten van de omgeving. Vaak staan in deze ruimten de  ketels en opslagreservoirs met de nodige rioolstelsels en pijpleidingen die ook onderhoud nodig hebben. Vaak zijn deze ruimten klein en met beperkte bewegingsruimte, geen of weinig daglicht en slechte verlichting en weinig ventilatie. De kans op zuurstoftekort, mogelijke aanwezigheid gevaarlijke stoffen, beperkte toegankelijkheid en weinig vluchtmogelijkheden maakt werken in besloten ruimten niet zonder gevaar.

Veel besloten ruimten moeten regelmatig worden betreden, bijvoorbeeld voor inspecties, reparaties, of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden (onder andere lassen, snijden). Om veilig te kunnen werken in besloten ruimten moeten werknemers de gevaren kennen. In de voorbereiding van het werk dienen alle mogelijke gevaren te worden beoordeeld en moeten maatregelen worden getroffen om deze gevaren weg te nemen of te verminderen. Hiervoor is een V&G plan opgesteld.

In een V&G-plan staan afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bijvoorbeeld welke partij in welke fase verantwoordelijk is voor de veiligheid . Ook moet het V&G-plan een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) hebben van het werk en is ook in de bedrijfshulpverlening (Bhv) vastgelegd.

Besloten ruimten betreden

In besloten ruimten mogen werknemers alleen aan het werk gaan als de ruimte voldoet aan de gestelde eisen voor de luchtkwaliteit. Er moeten bijvoorbeeld goede ventilatie en luchtfilters aanwezig zijn om te voorkomen dat er schadelijke stoffen in de lucht terechtkomen die de gezondheid van de werknemers kunnen schaden. Ook moet het toegestane maximum aan luchtverontreiniging niet overschreden worden. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende verlichting aanwezig is in de ruimte om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Er moeten ook veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat werknemers geen gevaar lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Gevaren 

In besloten ruimten kan een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn of door werkzaamheden ontstaan. De gevaren die daarbij optreden zijn verstikking, bedwelming, vergiftiging en brand- en explosiegevaar. Mede hierdoor moeten er maatregelen getroffen worden. Werknemers moeten de PBM gebruiken en permanent geobserveerd worden door iemand die buiten de besloten ruimte staat. Zodat er bij gevaar direct hulp kan worden geboden.

DELEN

Meer van dit

Meer veiligheid in je emailbox?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van De Veilige Bouwplaats. Dan bouwen we samen aan een veiligere werkplek voor iedereen in de bouw. 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.