Neem zelf het eigenaarschap voor een veilige bouwplaats

Vanuit het traditionele perspectief is er sterk ingezet op (aanvullende) regelgeving om veiligheidsrisico’s te beperken op de bouwplaats. 

De Safety Game is een co-creatie van verschillende spelers binnen de sector met als uitgangspunt om de bouwplaatsmedewerkers te helpen om met elkaar de veiligheid op de bouwplaats te borgen. Dat vindt de basis om zelf te signaleren, onderling bespreken en de sociale veiligheid om je uit te spreken. Met deze game faciliteren we de bouwplaats om zelf eigenaarschap te nemen voor een veilige bouwplaats.

De Safety Game

Hoe werkt het?

We hebben drie verschillende rollen gedefinieerd met eigen taken en verantwoordelijkheden. Iedere bouwplaatsmedewerker kan de verschillende rollen ‘spelen’. 

De Verkenner

De Verkenner signaleert en is gespitst op mogelijke afwijkingen of risico’s. Dat kan een onveilige situatie of handeling zijn, maar ook de signalering dat een collega al enige tijd wat afwezig lijkt. 

De Regelaar

De Regelaar ontvangt een signalering of waarschuwing en zorgt dat deze wordt opgelost. Zijn de benodigde kennis, vaardigheid of middelen om de signalering op te lossen niet aanwezig, dan gaat de Regelaar op zoek om iemand (extern) te vinden die het probleem kan oplossen. 

De Oplosser 

De Oplosser verhelpt het probleem op basis van specifieke kennis, vaardigheid of de beschikking over specifiek benodigde middelen. 

Dagstart

We maken van de dagstart een werkelijk interactief deel-moment van signaleringen en issues die aan het begin van de dag met elkaar worden besproken. De Verkenners brengen in wat ze hebben waargenomen om aansluitend met elkaar te besluiten hoe de onveilige situaties worden opgelost. Aansluitend is het aan de Regelaar en Oplosser om de signaleringen op te pakken, op te lossen, te registreren en af te melden.  

Lees meer over de Safety Score > 

Houding & gedrag

Veilig werken vindt zijn basis in communicatie en de onderlinge verbondenheid. De sociale veiligheid die alle aanwezigen de ruimte geeft om zich uit te spreken, om een onderwerp in te brengen. Maar het gaat ook over accepteren dat een ander zich mag uitspreken. Daarin ligt voor ons een belangrijke taak om de bouwplaats te faciliteren in communicatieve vaardigheden en het herkennen van het eigen gedrag en dat van een ander.

De gebruikte methodes

Gamification

De Safety Game

  • Claim het eigenaarschap over bouwveiligheid op jouw bouwplaats. 
  • Maak samen met verschillende spelers in de bouw de bouwplaats veiliger. 

Waar wacht je nog op?